Begin van deze maand zijn Koning Willem Alexander en Koningin Màxima op Staatsbezoek geweest in Australië en Nieuw-Zeeland. In hun kielzeog was een grote Nederlandse Economische delegatie aanwezig. Een van deze 'gedelegeerden' was Alphenaar André de Jeu.

Thuis aan zijn keukentafel vertelt De Jeu vol smaak over nut en noodzaak van de missie. "Het was hard werken. En ja, ik heb er ook gewoon van genoten!"

Wie in de media en op televisie het Staatsbezoek van het koninklijk paar heeft gevolgd, kreeg toch vooral prachtige beelden van Australië en Nieuw-Zeeland te zien gelardeerd met lachende mensen. Dat is voor de camera's. Achter de schermen is vooral hard gewerkt aan het aangaan van relaties, het delen van kennis en vooral aan het sluiten van contracten. "Dat heeft zijdelings met Brexit te maken. Veel Australische bedrijven hebben van oudsher een Europese vestiging in Groot-Brittannië als uitvalsbasis naar Europa. Nu de Britten uit de Europese Unie stappen, biedt Nederland aan om als alternatieve Europese basis te dienen."

Sport

De handelsdelegatie van circa honderd deelnemers bestond uit vertegenwoordigers van verschillende sectoren: grote bedrijven, Land- en Tuinbouw, Gezondheidszorg & Wetenschap, SMART Cities met technologische innovaties en Sport. "Sport heeft in Nederland geen wettelijk kader. Daarin is ons land een uitzondering. Je ziet in het buitenland dat wetenschap en sport hand in hand functioneren. Een wetenschappelijke benadering van (top)sport kennen wij hier amper. Wat wij in Nederland wel hebben, is sport in de buurt, een grote rol op lokaal niveau én wij zijn een land van clubs en verenigingen. Dat kennen zij daar niet. Door kennis te delen, kunnen we allebei ons voordeel doen en hoeven we niet allemaal zelf het wiel uit te vinden."

"De strijd die wij lokaal moeten voeren om sportaccommodaties te krijgen, is daar niet denkbaar. Elke sportaccommodatie heeft per definitie een maatschappelijke functie en daarmee bestaansrecht. Daaruit volgt dan ook de financiering. Niet alles hoeft uit een 'sportpotje' betaald te worden, er zijn veel meer geldstromen."

Uit de uitgewisselde informatie heeft De Jeu als belangrijkste les mee naar huis genomen, dat we in Nederland wel 'iets' doen, maar niet altijd weten wat we doen. 'Iets' rond sport is vaker gebaseerd op een mening dan op een feit. "De wetenschappelijk onderbouwing voor de sport is belangrijk. Het systeem werkt in Australië van boven naar beneden. Hier willen we allemaal meepraten. Maar directief werkt goed als je het bij de grote lijnen laat. En dat kan dus als het beleid gebaseerd is op de uitkomsten van grote onderzoeken die direct beschikbaar zijn en als de data onderbouwen waar je mee bezig bent."

Topmensen

De Jeu vindt het heel belangrijk dat Koning en Koningin tijdens de missie veel deuren openen. "Je moet niet onderschatten hoe gemakkelijk het koninklijk paar relaties kan leggen. Tijdens deze economische missie is voor honderden miljoenen aan contracten getekend. Dat komt omdat zo'n staatsbezoek een goede aanleiding is om 'er te zijn'. Topmensen zijn hier gewoon aanwezig."

Alphenaar André de Jeu is in het dagelijks leven directeur van Vereniging Sport en Gemeenten. Zijn 'vrije tijd' verdeelt hij tussen het coachen van pupillen waterpolo in zwembad AquaRijn en het pluche van de Alphense raadzaal als fractievoorzitter van de grootste lokale partij Nieuw Elan.

Foto: Andre de Jeu op de tweede rij, direct links van koning Willem-Alexander.