Junis opent peutergroep Poespas in Montessorischool

De Alphense Montessori Kinderopvang, locatie PeuterStart Poespas van Junis Kinderopvang, is vrijdag op feestelijke wijze geopend.

De kinderen van de bovenbouw hielpen en begeleiden de allerkleinsten van de peuterstartgroep met allerlei activiteiten. Op het schoolplein is op symbolische wijze de PeuterStart groep geopend met het doorknippen van een lint. De kinderen liepen door een regenboog terug naar hun lokalen. Voor kinderen ouders en belangstellenden was er verfrissing en wat lekkers in de aula.

De nieuwe groep 'PeuterStart Poespas' is bijzonder. Het is de eerste peutergroep die geopend wordt in een Montessori. De PeuterStart-groep is voor kinderen in de leeftijd van twee tot en met vier jaar, en is bedoeld als voorbereiding op de basisschool.

Nathalia Bartelds, clustermanager Junis en Sarah Wilson, schoolleider Alphense Montessori school kijken uit naar een mooie samenwerking tussen school en kinderdagopvang. De visie van Maria Montessori sluit heel goed aan bij de visie van Junis. Namelijk de pedagogische cirkel van Junis waarin we het kind centraal stellen binnen een omgeving die uitnodigt tot spelend leren. En de methodiek Z'evenZien over ontwikkelingsgericht werken.

Montessori invloeden

Er zijn Montessori materialen en spelvormen voor handen. Deze geven het jonge kind mogelijkheden om handelingen te oefenen. De motoriek wordt getraind. Met het zintuigelijk materiaal ontwikkelt het kind zijn zintuigen waardoor het beter leert waarnemen en ook de waarneming leert ordenen. Deze ordening van waarnemingen noemt dr. Montessori de opvoeding van de intelligentie.

Op iedere PeuterStart-groep werkt Junis met een VVE-programma. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het is bedoeld om alle kinderen gelijke ontwikkelingskansen te bieden. Bij PeuterStart werken speciaal opgeleide pedagogisch medewerkers. Met passende taal- en ontwikkelingsondersteuning geven zij deze kinderen in kleine groepen een stevige basis voor een goede start op de basisschool.

Tip de redactie