Op de N207 bij de Zegerbrug vinden in november en december 2016 meerdere afsluitingen plaats. De provincie voert in deze periode onderhoud uit aan de Zegerbrug. Het wegverkeer wordt bij de rijbaanafsluitingen omgeleid via borden.

De onderhoudswerkzaamheden aan de bruggen over het Aarkanaal zijn gestart in het najaar van 2016 en worden in etappes uitgevoerd. Bij het groot onderhoud vervangt de provincie alle elektrische installaties, de afsluitbomen en wordt schilderwerk uitgevoerd. Ook voert de provincie onderhoud uit aan de aandrijving van de brug.

Afsluitingen

Voor het onderhoud is weekendafsluiting van de rijbaan van 10 december 22.00 tot maandag 12 december 06.00 uur gepland. Voor fietsers en voetgangers blijft de brug wel toegankelijk. Het overige verkeer wordt bij de brugafsluiting omgeleid via borden.

Naast de weekendafsluiting geldt er tijdens de werkzaamheden ook een rijstrookafzetting van maandag 21 november tot zaterdag 10 december, tussen 09.00 en 15.00 uur. Tijdens de afzetting blijft de Zegerbrug/N207 in beide richtingen open. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer langs de rijstrookafzettingen.