De gemeente Alphen aan den Rijn heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarom nam wethouder Ed de Leest deel aan de Nationale Klimaattop 2016 in Rotterdam.

Alphen aan den Rijn committeerde zich samen met bijna honderd partijen, waaronder gemeenten, provincies, Energie-Nederland, Enexis, Liander, Stedin, Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, Natuur & Milieu en het HIER klimaatbureau aan het manifest 'Aan de slag met wonen zonder aardgas'.

Daarmee geven zij aan concreet te beginnen met de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Wethouder De Leest tekende tijdens de Klimaattop ook een manifest  om samen met de netwerkbedrijven te onderzoeken hoe de energielasten van lagere inkomensgroepen kunnen worden verlaagd.

Impuls

"Wij zijn een ambitieuze, groene gemeente die duurzaam ontwikkelt en bouwt en actief de toepassing van zonne-energie stimuleert. Met deze ondersteuning van deze manifesten wil de gemeente hieraan een extra impuls geven en ook voor lagere inkomens energietransitie mogelijk maken", aldus wethouder De Leest.