De rechtbank in Den Haag heeft woensdag na een kort geding besloten dat de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem de aanbesteding jeugdhulp over moeten doen. Het kort geding was aangespannen door een jeugdhulpinstelling.

Op 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor integrale jeugdhulp van het Rijk en de provincie over naar de gemeenten. Hierdoor lopen ook per 1 januari 2017 de contracten voor de jeugdhulp die de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem via een regionaal samenwerkingsorgaan hebben ingekocht af.

De gemeenten hebben een opdracht voor het aanbieden van jeugdhulp in de markt gezet. Organisaties konden op deze aanbesteding reageren en de gemeenten hebben vervolgens een organisatie uitgekozen om verder mee samen te werken. Een van de inschrijvers is, nadat zij het niet zijn geworden, een kort geding tegen de gemeente gestart. De organisatie maakt bezwaar tegen de wijze waarop de gemeenten de aanbesteding hebben georganiseerd.

Risicoverdeling

"De risicoverdeling tussen de gemeenten en de opdrachtnemer in de aanbesteding zijn onvoldoende evenwichtig geregeld", oordeelt de voorzieningenrechter. "De opdrachtnemer mag geen wachtlijsten laten ontstaan en draagt alle financiële risico's."

De rechter sluit af met de mededeling dat de door de gemeenten opgestelde opdracht onduidelijk is op het gebied van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, deze gaat niet verder dan de bepalingen daarover in het Burgerlijk Wetboek.