Matthijs Kortleven ontving donderdag 22 september 2016 tijdens de raadsvergadering uit handen van burgemeester Liesbeth Spies de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanwege een verhuizing naar een andere gemeente neemt Matthijs Kortleven na ruim dertien jaar raadslid te zijn geweest voor de fractie van de ChristenUnie afscheid. Hij is een aantal jaren ook fractievoorzitter geweest. Zijn portefeuille bestond uit grondgebiedzaken, veiligheid en sport.

Verder is hij lid geweest van een aantal raadswerkgroepen zoals 'Kwaliteit van de Alphense samenleving' (KAS) en de Rijnhaven, Integriteit en de werkgeverscommissie. Ook was hij lied van de regionale werkgroep re-integratie met als doel te komen tot een visie op de toekomst van de SWA en de taak/positie die de gemeente heeft voor de meest kwetsbare groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Ter gelegenheid van zijn afscheid ontving hij vanwege zijn verdiensten een koninklijke onderscheiding.