Wethouder Michel du Chatinier van Alphen aan den Rijn bestrijdt eerder gemaakte afspraken met Stichting Sportspectrum.

"Hij is zelfs van mening dat er geld verdwenen is van de bankrekening van de Stichting Sportspectrum", aldus de stichting.

Frictiekosten

In een gesprek in juli met Jaap Peters - voormalig bestuurder van Sportspectrum en thans toezichthouder bij dezelfde stichting - heeft Peters getracht de wethouder gerust te stellen.

Sportspectrum heeft begin dit jaar namelijk zelf al 863.000 euro betaald aan frictiekosten, onder meer voor het sociaal plan voor de 106 medewerkers die moesten afvloeien als gevolg van het beëindigen van de subsidierelatie door de gemeente Alphen aan den Rijn.

"De rest van het geld staat gewoon nog op de bankrekening bij Sportspectrum", aldus Peters. Het één en ander wordt bevestigd in de door de accountant goedgekeurde jaarrekening 2015, die Du Chatinier van de stichting zou hebben ontvangen.

Compliment

In een brief van burgemeester Spies van 14 januari 2016 aan de toenmalig bestuurder Peters complimenteert zij Sportspectrum met deze wijze van afhandeling en wordt voorts gesteld dat de gelden voor buurtsportcoaches en het onderhoud van velden en hallen die in 2015 niet zijn gebruikt, moet worden teruggegeven aan de gemeente. De voormalige sportpartner van de gemeente heeft al eerder te kennen gegeven dit bedrag van ongeveer 800.000 euro te zullen retourneren.

Smaad

In totaal betaalt Sportspectrum conform de afspraken dus ruim 1,6 miljoen. Deels via de frictiekosten en deels door terugbetaling van overtollige subsidie. Volgens Stichting Sportspectrum blijft Du Chatinier echter stellig in zijn overtuiging. "Dat geld is gewoon weg", aldus de wethouder tegen Peters.

Inmiddels zijn er in de media publicaties verschenen die die de persoonlijke integriteit van betrokkenen aantast. In overleg met de advocaat van Sportspectrum wordt de mogelijkheid onderzocht om daarover een civielrechtelijke dan wel strafrechtelijke procedure te starten.