"Als ik de stukken lees, dan vraag ik me af: waar is die exploitatieovereenkomst?", aldus Robert Blom, raadslid van Nieuw Elan, over het reddingsplan voor lokale omroep Studio Alphen.

"De opdracht was: zoek een partij die een garantie geeft voor 125.000 euro. Ik zie géén bankgarantie. Dit stelt niets voor. Bovendien: hoezo gaat er geld naar de kas van de commerciële partner? Er kan nooit gemeentelijk subsidiegeld naar een commercieel bedrijf gaan."

Studio Alphen komt structureel geld te kort. De gemeente lost dat al jaren ad hoc op. Maar, de financiële situatie is zo slecht dat er in oktober geen geld meer is. Bovendien kan Studio Alphen niet aan haar verplichting voldoen om een lening van 35.000 euro aan de gemeente terug te betalen.

Extra subsidie

De lokale omroep vraagt daarom een extra subsidie van 65.000 euro bovenop de reguliere jaarlijkse subsidie van 1,30 euro per huishouden. De gemeenteraad heeft daar als voorwaarde aan verbonden dat een commerciële partner wordt gevonden die garant staat voor 125.000 euro per jaar.

Deze partner is gevonden in Groene Hart Media Producties. Deze vof staat garant voor 125.000 euro én verdeelt de gemeentelijke subsidie van 125.000 euro als volgt: 50.000 euro gaat naar Studio Alphen, 75.000 euro vloeit in de kas van GHMP.

Een complicatie is het aanbod van Alphens.nl. Dat is echter in een laat stadium gedaan, want het is een tegenbod. Alphens.nl wil een aantal zaken zonder beloning op zich nemen zoals de website, social media, marketing, verkoop reclame en garandeert een minimumbedrag van twintigduizend euro per jaar aan reclame-inkomsten voor Studio Alphen.

Samenwerking

Studio Alphen wil nu echter in zee met Groene Hart Media Producties (GHMP). Studio Alphen meldt wel verder te willen praten over een uitgebreidere samenwerking.

Blom heeft geen vertrouwen in de keuze van Studio Alphen voor GMPH. "De partijen achter deze vennootschap onder firma zijn kleine bedrijven. Hoe gaan zij die garantie betalen als dat moet?" Ook meldt Blom dat een vof geen sterke constructie voor een bedrijf is.

Volgens de VVD verandert Nieuw Elan tijdens de rit de spelregels, maar daar is Blom het niet mee eens. "Wij moeten ons vergewissen van de kwaliteit van het aanbod. Een garantie in een intentieovereenkomst stelt niets voor. De bedrijven kunnen er zo vanaf. Er is niet gekeken naar de financiële achtergrond van de vennoten. En, hoezo is er geen bankgarantie? Dat is toch normaal als je garant staat?"

Zorgen

Nieuw Elan is niet de enige fractie die grote zorgen uit over het 'reddingsplan' voor Studio Alphen. Ook GroenLinks en SGP hebben grote bezwaren. RGL en BA sluiten hierbij aan. De ChristenUnie uit twijfels over de vermenging van publieke en commerciële taken.

Het CDA heeft een aantal addertjes onder het gras gemist. Zo was hen onbekend dat het grootste deel van het subsidiegeld naar GHMP gaat. De andere fracties vinden vooralsnog dat 'aan de voorwaarden is voldaan'.

Wethouder Ed de Leest meldt dat de delegatieovereenkomst nog moet worden uitgewerkt en dat het geld pas wordt gegeven als alles klaar is. De extra subsidie voor Studio Alphen staat voor 22 september op de agenda van de gemeenteraad en wordt dan opnieuw uitgebreid besproken.