In het Europapark in Alphen aan den Rijn is door een burgerinitiatief een nieuwe tennisbaan gerealiseerd. De baan wordt op woensdag 7 september 2016 om 11.00 uur officieel geopend door wethouder Michel du Chatinier.

In het Europapark was al een tennisgelegenheid op die plek, waarbij het tennisnet bij het wijkcentrum moest worden geleend. Dat was de situatie ten tijden van het project 'Blij met je wijk', ongeveer een jaar of vijf geleden. Toen 'Blij in je wijk' ophield te bestaan, besloot het bestuur van de bewonersvereniging Forum een burgerinitiatief te starten.

Het doel was een echte tennisbaan te realiseren. Aan de eisen van de burgerinitiatiefverordening werd snel voldaan en begin 2014 werd het initiatief ingediend bij de gemeenteraad. De gemeenteraad stelde toen de eis dat er voor de medefinanciering sponsoren gezocht moesten worden. Dat vertraagde de realisatie maar uiteindelijk werden drie grote en een aantal kleinere sponsoren gevonden. De wethouder zette het sein toen op groen.

Bij de uitvoering heeft de werkgroep burgerinitiatief  volledige inspraak gehad en vinger aan de pols gehouden. In overleg met de aannemer is gekozen voor een groene vloer omdat deze het beste paste in de groene omgeving van het Europapark.

Het project werd aanbesteed en is eind augustus opgeleverd. Vanuit de werkgroep heeft zich inmiddels een activiteitenteam ontwikkeld. Dit team gaat in samenwerking met Touch Tennisorganisatie activiteiten op de baan aanbieden.

De werkgroep kijkt terug op een goede samenwerking met Beheerders Groen en Spelen (Afdeling BOR) en de Gebiedsadviseurs Alphen-West van de gemeente Alphen aan den Rijn.