Gemeente Alphen gaat beheer sluizen uitvoeren

Het hoogheemraadschap van Rijnland draagt het beheer en onderhoud van diverse schutsluizen over aan de gemeente Alphen aan den Rijn.

Het gaat om de Oostvaartsluis, Rietveldsesluis, sluis Eendracht, sluis Laag Boskoop en sluis Rijneveld.

Rijnland zal de sluizen voor de overdracht in goede staat brengen en is al gestart met duikinspecties om eventueel onderhoud in kaart te brengen. Dijkgraaf Gerard Doornbos en wethouder Tseard Hoekstra tekenden donderdag 25 augustus de overdracht.

Omdat ze geen waterstaatskundige functie hebben, draagt het hoogheemraadschap van Rijnland het beheer en onderhoud van deze schutsluizen over aan de gemeente.

Deze heeft op haar beurt aangegeven, in de Visie op Water, om het lokale vaarwegennetwerk in stand te willen houden en meer in te willen zetten op vaarrecreatie. Goed nieuws voor de grondschippers en de VVV-boot die gebruik maken van de sluizen.

Geen taak

Op grond van de Waterschapswet heeft Rijnland geen taak in het beheren en onderhouden van sluizen ten behoeve van de scheepvaart en daarmee geen belang bij het in stand houden van de sluizen. Het plaatsen van een waterkering op de plaats van de sluizen zou een prima alternatief zijn.

De zes schutsluizen worden echter nog gebruikt door onder anderen grondschippers en de VVV-boot van Boskoop. Door overname van de sluizen door de gemeente, zal het vaarwegennetwerk behouden blijven voor deze gebruikers.

Droge voeten

Waterschappen beperken zich steeds meer tot hun kerntaak: veiligheid, droge voeten en voldoende en schoon water. Daarom stoot Rijnland al het bedrijfsmaterieel en kunstwerken af die deze taken niet ondersteunen.

Het in stand houden van vaarwegen is geen kerntaak van Rijnland, daarom wil Rijnland diverse sluizen en bruggen overdragen. Nu worden vijf sluizen overgedragen, het traject om ook sluis Den Ham over te dragen loopt nog. Gesprekken hierover met de provincie staan gepland.

Tip de redactie