De gemeente eist ruim 1,5 miljoen euro terug van SportSpectrum. Dat bedrag staat echter niet op de rekening van SportSpectrum. Hoe dat kan, is niet helemaal duidelijk. Of het een faillissement wordt, is ook nog onduidelijk.

De definitieve subsidie is 505.429 euro minder dan over 2015 werd begroot. En, er wordt een bedrag van 1.064.395 euro teruggevorderd, omdat dit wel op de rekening van SportSpectrum stond, maar de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd. De buurtsportcoaches zijn namelijk overgegaan naar Alphen Beweegt en het onderhoud wordt door de gemeente zelf uitgevoerd.

Verder blijkt dat er nogal met bedragen is gegoocheld. Er zijn niet verklaarde verschillen tussen budgetten van SportSpectrum en vastgestelde bedragen van de gemeente. Ook is een flink deel van het bedrag bestemd voor meerjarenonderhoud van gemeentelijke gymzalen. Daar is het geld echter niet voor gebruikt.

Achterstallige betalingen

Daarnaast is er een ander probleem dat indirect met het afwikkelen van de subsidierelatie te maken heeft. Verschillende Alphense sportverenigingen hebben overeenkomsten met SportSpectrum. Een aantal heeft hiervoor een betalingsregeling.

De clubs hebben een e-mail gekregen van SportSpectrum NEXT dat ze direct de achterstallige bedragen moeten betalen. Anders volgen er invorderingsmaatregelen met 'extra kosten en wettelijk verschuldigde boeterente'.

Dan zou je denken dat een aantal clubs het niet zo nauw neemt met hun betalingsgedrag. Buiten dat er inderdaad zeer armlastige clubs zijn, zijn er ook sportverenigingen die bewust een bedrag niet betalen vanwege 'niet verrichte werkzaamheden'.

Schuld

Het gaat om zes clubs met een gezamenlijke schuld van bijna 225.000 euro. Mocht SportSpectrum failliet gaan, dan is het aan de gemeente om te overwegen deze schulden, inclusief betalingsregelingen over te nemen. Hiermee kan voorkomen worden, dat de verenigingen geconfronteerd worden met een curator. Zo meldt de gemeente.

Saillant detail: SportSpectrum heeft de huur van haar eigen kantoor niet betaald en de gemeente dreigt nu met invordering.

SportSpectrum NEXT

Nog een ander punt is het bedrijf SportSpectrum NEXT. Dit is in feite hetzelfde bedrijf als het oude SportSpectrum, maar met nieuwe statuten zonder de rol van de gemeente en de directie heet nu bestuur.

Vorig jaar bleek al dat de directie en bestuurder van SportSpectrum goed waren voor zo'n 350.000 euro aan inkomsten per jaar. Dezelfde mensen zitten nu in SportSpectrum NEXT.

Negatief resultaat

Ondertussen is de gemeente bepaald niet te spreken over de handelen van SportSpectrum op financieel gebied. "In werkelijkheid sluit de jaarrekening met een negatief resultaat." De gemeente gaat dat bedrag van 1.569.824 euro terugvorderen.

Dat geld is er niet en dat kan niets anders betekenen dan dat SportSpectrum afstevent op een faillissement.