Om de acute financiële problemen bij theater Castellum op te kunnen lossen, stelt de gemeenteraad eenmalig een bedrag van 985.000 euro beschikbaar. 

De financiële injectie is bedoeld om het negatieve eigen vermogen van het theater weg te poetsen en achterstallig onderhoud uit te voeren.

Wethouder Kees van Velzen benadrukt dat het geld een eerste stap is, maar dat er meer nodig is om het theater te behouden. "Als we niets aan het gebouw doen moet de huidige subsidie van pakweg vijf ton minimaal worden verdubbeld", zo meldt Van Velzen aan het AD. Ook moeten er dan enkele miljoenen worden gestoken in aanpassingen van het theater zoals het creëren van een poppodium.

Voor de toekomst wordt later dit jaar, op basis van een nog op te stellen bedrijfsplan, een besluit genomen.

Kadernota 2017- 2020

In de kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen wat de koers voor de komende jaren is, en ook hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten. Op basis hiervan kan het college de begroting voor 2017 gaan opstellen. De Kadernota wordt jaarlijks voor de zomer vastgesteld en gaat dus over belangrijke keuzes en eventuele nieuwe richtingen.

De raad heeft aangegeven extra geld te willen uitgeven aan de uitvoering van de Participatiewet, de huisvesting van de bibliotheek en theater, een nieuwe multifunctionele accommodatie in Zwammerdam, nieuwe huisvesting voor Kajuh Putih en verbeteringen in onze wegeninfrastructuur.