De gemeente Alphen aan den Rijn heeft in het eerste half jaar van 2016 de taakstelling vanuit de rijksoverheid gehaald ten aanzien van de huisvesting van statushouders. 

Waar de taak was om 127 personen te huisvesten, is uiteindelijke het aantal van 132 gehaald. 

De gemeente mag twintig procent van de vrijkomende huurwoningen van de woningcorporaties in Alphen toewijzen aan urgente gevallen. Zonder dat het ten koste van anderen ging, is het resultaat behaald, dankzij grote inspanning van diverse betrokkenen. 

Voor het tweede half jaar van 2016 moet Alphen huisvesting vinden voor bijna 150 nieuwkomers. De komende tijd komen veel nieuwe huurwoningen op de markt waardoor andere woningzoekenden in Alphen niet in het gedrang komen. Daarnaast zijn er diverse projecten gestart om van oude kantoorgebouwen en scholen woningen te maken.