Onderwijsinspectie positief over het Wellantcollege

De onderwijsinspectie heeft in april alle leerwegen binnen het Wellantcollege in Alphen aan den Rijn met een basisarrangement gewaardeerd. 

De school heeft de afgelopen jaren veel gedaan om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Op alle onderdelen scoort de school weer naar tevredenheid.

Bij de afgelopen examens heeft de school een slagingspercentage van 98 procent behaald. De Basisberoeps- en Kaderberoepsgerichte Leerweg kenden beide een scoringspercentage van honderd procent.

Uitbreiding

De komende weken gaat de buitenruimte rond de school op de schop. Er komen twee extra lokalen op het buitenterrein en er wordt een nieuwe kas gerealiseerd.

Ook wordt het binnenplein voor de leerlingen vergroot en de schooltuin wordt onder handen genomen.

Tip de redactie