Woensdag verscheen het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) met antwoorden op de vraag hoe het ongeval met het plaatsen van het brugdek van de Koningin Julianabrug in Alphen aan de Rijn kon gebeuren.

Het rapport levert belangrijke inzichten op voor zowel de bouwcombinatie als de werkwijze in de gehele sector.

De bouwcombinatie gaat met de aanbevelingen aan de slag, maar is ook geschrokken van de stevige conclusies van de Onderzoeksraad.

Bouwbedrijf Mourik Groot-Ammers B.V.:

"Het lezen van het OVV-rapport rakelt de feiten op van een zwarte dag in onze geschiedenis. Dit geldt voor heel veel Mourik medewerkers, inclusief mijzelf", laat directeur Jaap Kruijt weten.

"Van de aanbevelingen vinden wij vooral de door ons reeds ingevoerde meer-ogen-aanpak en de externe toetsing effectief in het wezenlijk verminderen van dergelijke ketenrisico's. Graag bied ik de gedupeerden nogmaals onze oprechte verontschuldigingen aan voor het gebeurde."

BSB Staalbouw:

"We hebben bij de toetsing van risicovolle hijsklussen, de toetsing door een professionele derde partij als vast onderdeel in ons beleid opgenomen.", laat directeur Jan Pesie weten.

"Ook zullen we kritischer vragen stellen aan opdrachtgevers ten aanzien van de afwegingen die worden gemaakt bij beperking van verkeersstremmingen in relatie tot andere risico's die hierbij juist nader naar voren kunnen treden."

Peinemann Kranen:

"Bij kritische hijswerkzaamheden zijn we overgegaan van een '4-ogen' naar een '6-ogen principe' en we hebben een extra veiligheidskundige aangetrokken die ook als taak heeft om toe te zien op een gezonde veiligheidscultuur." zegt Gertjan van de Werken, directeur Kranen bij Peinemann.

"Er is een escalatiemodel kritisch hijswerkzaamheden geïmplementeerd. Tevens is er een uitgebreide Risk Assessment bij offerteaanvraag met daaraan gekoppelde beheersmaatregelen. Tijdens bouwprojecten wordt veel tussentijds gewijzigd en dat leggen we nu beter vast, zowel intern als in contracten met derden."

"Bovendien auditen we ons systeem nu twee keer per jaar extern. De werkstandaard is daarmee op een hoger plan gekomen. We hopen dat dit voorbeeld door anderen in de branche gevolgd wordt om te voorkomen dat dergelijke incidenten in dichtbebouwde omgevingen kunnen gebeuren."