Op woensdag 15 juni jwerden de bewoners van woonzorgcentrum Zuidervaart verrast met een optreden van een aantal baby's met moeders die de afgelopen drie maanden aan de eerste Draag&Dans cursus in Nederland hebben meegedaan.

De kinderen die wekelijks in de draagdoek met hun moeder of vader op de dansvloer hebben bewogen hadden zichtbaar plezier in het optreden voor deze ouderen. Op hun beurt genoten de ouderen weer van dit leuke optreden van de baby's.

Draag&Dans is een door De Vos Danscentrum bedacht dansconcept wat inmiddels een landelijke invulling heeft gekregen. 45 dansscholen in Nederland bieden inmiddels Draag&Dans aan.