Het waterpeil in en rondom Alphen aan den Rijn wordt verlaagd vanwege de verwachte hoeveelheid neerslag.

Komende nacht en donderdag 23 juni kan er lokaal zo'n twintig tot vijftig millimeter neerslag vallen.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland anticipeert op de verwachte neerslag door het peil in de boezem en polders rondom Alphen preventief te verlagen. De inlaten vanuit de boezem naar de polders worden zoveel mogelijk dichtgezet en met omliggende waterbeheerders vindt nauwe afstemming plaats.

Door het verlagen van het waterpeil verwacht het Hoogheemraadschap genoeg opvangcapaciteit te hebben voor de verwachte hoeveelheid neerslag.