Wethouder Gerard van As heeft alle vertrouwen in het hoger beroep dat David Shoshan, voormalig uitbater van The Royal Bar, wil aanspannen. 

De rechter nam vorige week een besluit over de rechtszaak tussen de twee partijen.

"In de zomer van 2014 heeft de rechter bepaald dat de gemeente de huurovereenkomst mocht ontbinden", vertelt Van As. "Daarbij heeft de rechter ook bepaald dat onderhuurder David Shoshan recht heeft op enige vorm van schadeloosstelling. De deskundigen waren al van mening dat de schadeloosstelling lager zou moeten zijn dan de 700.000 euro die Shoshan vroeg. De rechter heeft nu bezwaren van partijen erkend en heeft per saldo in het voordeel van de gemeente besloten tot beperking van de schadeloosstelling tot 93.000 euro plus de advieskosten."

Shoshan is het niet eens met het bedrag dat de rechter heeft genoemd. "Mijn advocaat en ik zijn het niet eens met de berekening die de rechter heeft gemaakt. Dit is ook de reden dat wij in hoger beroep zullen gaan", zo legt Shoshan uit.

De gemeente denkt niet dat Shoshan met het hoger beroep zal bereiken waar hij op hoopt. "Een hoger beroep betekent dus dat er weer extra kosten gemaakt moeten worden, terwijl het ongewis is of de uitkomst anders wordt dan de uitspraak van de kantonrechter. De gemeente ziet een eventueel hoger beroep met vertrouwen tegemoet en hoopt dat de heer Shoshan in deze een verstandig besluit neemt", aldus Van As.