Voor het Oude Raadhuis in het Burgemeester Visserpark van Alphen aan den Rijn wordt een nieuwe bestemming gezocht.

Het is duidelijk dat de gemeente een maatschappelijke en publieke functie voor het gebouw wil creëren.

Het college heeft besloten op basis van feiten én gevoel eerst zelf een standpunt in te nemen over de toekomst van het Oude Raadhuis en deze voor te leggen aan de raad.

Behoud

Ze vinden dat het behoud van het Oude Raadhuis in Alphen gewenst is en ze zouden graag een publieke en maatschappelijke functie zien. Dit kan ook een combinatie zijn van maatschappelijk en commercieel gebruik.

Behoud van de functie als trouwlocatie, tijdens monumentendagen en voor andere cermoniën zoals herdenkingen wil het college behouden. Onderzoek heeft laten zien dat deze invulling niet kostendekkend zal zijn en het college is bereid een tekort aan te vullen.

Na instemming van de raad zal aan bewoners en ondernemers gevraagd worden met ideeën of zelfs concrete plannen te komen.