Nieuw Elan niet blij met grondstoffenbeleid

Nieuw Elan is tegen het 'straffen' van inwoners voor het weggooien van hun afval. Het gescheiden aanbieden van afval is een goede zaak. Het betalen per zak restafval is dat niet. 

"Gezien de reacties van onze bevolking willen wij dit nu niet invoeren. Ik zit hier namens de bevolking", meldt raadslid Rob de Vries. "Wij moeten mensen belonen voor goed gedrag, niet straffen voor het weggooien van hun afval."

Afgelopen donderdag werd het voorstel van wethouder Hoekstra over het Grondstoffenbeleid 2015-2025 besproken in de raadscommissievergadering.

De keuze voor het diftar-systeem is een keuze waar Nieuw Elan niet blij mee is. Raadslid Rob de Vries: "Natuurlijk moeten we zoveel mogelijk afval scheiden. Wij betwijfelen echter of diftar wel draagvlak heeft onder onze inwoners. Dat zouden we eerst moeten onderzoeken en bevorderen."

Afvalinzameling

Diftar is een systeem van afvalinzameling waarbij zoveel mogelijk afval al thuis wordt gescheiden. GFT, plastic en textiel zijn voorbeelden van afval waar speciale ondergrondse containers voor zijn. Wat uiteindelijk niet gescheiden kan worden weggegooid heet restafval. Hoe meer restafval iemand aanbiedt, hoe meer hij moet betalen.

In het voorstel van wethouder Hoekstra gaat elke zak restafval 1,39 euro kosten. Hoe meer zakken je weggooit, hoe meer je betaalt. Dat doe je met een pasje waar een saldo op staat.

"Het zou goed zijn als de wethouder zijn voorstel terugtrekt om eerst draagvlak te creëren. Diftar zou ook over alle afvalstromen moeten gaan", aldus De Vries. "Nu zie ik in het voorstel allemaal juichverhalen over diftar, maar ik weet dat Amsterdam en Rotterdam nascheiding overwegen. Waarom zouden wij dan een ouder systeem invoeren?"

Restafval

Er zijn meer nadelen aan het invoeren van diftar. Zo blijkt uit ervaringen van andere gemeenten dat er, zeker in het begin, veel restafval naast de container wordt gezet. Dit omdat deze vol is of omdat de klep niet opengaat of omdat het saldo op het pasje te laag is. Ook zijn er dumpingen. Om dit tegen te gaan, wil Hoekstra een A-team optuigen waarvoor hij 250.000 euro nodig heeft.

Nieuw Elan wil liever een positief systeem dan 'straffen' via diftar. "Kom je met centen als beloning, dan pas gaan mensen op andere wijze om met afval."

Tip de redactie