Er wordt volop gewerkt aan de bruggen over de Kromme Aar.

Het vervangen van de bruggen is onderdeel van de herontwikkeling van de Lage Zijde in Alphen aan den Rijn.

Eerst worden damwanden geslagen aan weerszijde van de bruggen. Hierdoor kan het water worden weggepompt en kunnen de oude bruggen makkelijker gesloopt worden. Daarna kunnen de nieuwe brughoofden worden aangelegd. Het werk is in de laatste week van april van start gegaan met het aanbrengen van de funderingspalen.

Hoogteverschil

Door diverse aanpassingen en verbouwingen is aan het einde van de Van Mandersloostraat in de loop der jaren hoogteverschil ontstaan. Bij de aanleg van de nieuwe brug zal dit worden opgelost. Door de aanleg van een klein bordes naar de bestaande winkels, kan de Van Mandersloostraat zelf weer nagenoeg vlak worden getrokken.

Omleiding

Zo lang er aan de bruggen gewerkt wordt, moeten voetgangers en fietsers gebruik maken van de omleidingsroute die ter plaatse is aangegeven.

Op de beelden ziet u een impressie van de twee nieuwe bruggen. De bovenste gaat de Van Mandersloostraat verbinden met de Hooftstraat, de onderste komt ter hoogte van de vroegere Dreespassage.