Honderd jaar geleden brandde de voorganger van de huidige Adventskerk aan de Julianastraat volledig af. Een loodgietersleerling zou bij werkzaamheden op het dak niet goed opgelet hebben. De hele dag stond de omgeving van de Adventskerk in het teken van de schokkende gebeurtenis uit de vorige eeuw.

Rond de kerk waren oude brandweervoertuigen geparkeerd en konden kinderen zelf de brandspuit hanteren.

Uit Bilthoven was de "Brandweerharmonie" naar Alphen gekomen. Naast een aantal marsen gedurende de dag gaven zij ook het herdenkingsconcert in de kerk. Onder leiding van de Zwammerdamse dirigente Lucienne de Valk en met stadorganist Simon Stelling werd een prachtig concert gegeven, waarbij veel van de gespeelde werken het thema brand of vuur hadden.

Met dit soort evenementen en met behulp van sponsors en vrienden wil een nieuwe opgerichte stichting voldoen fondsen werven om ook in de toekomst de monumentale Adventskerk, die voor de afgebrande 'nieuwe' kerk in de plaats kwam, te behouden. De 'neuwe' kerk was over ook in de plaats van een afgebrande voorganger, de 'oude' kerk gekomen. Die brandde in 1916 af, waarbij ook tal van omliggende huizen in as gelegd werden.