Burgemeester Liesbeth Spies is content dat staatssecretaris Dijkhoff besloot om de penitentiaire inrichting (PI) aan de Eikenlaan per 1 mei 2016 weer in gebruik te nemen.

"Staatssecretaris Dijkhoff komt hiermee zijn afspraak na. Namelijk dat na zes maanden noodopvang voor vluchtelingen de penitentiaire inrichting (PI) weer in gebruik wordt genomen als gevangenis", aldus burgemeester Spies.

Het bericht is een steun in de rug voor het personeel van de PI. Burgemeester Spies bedankt de politiek en de veiligheidsregio Hollands Midden voor de steunbetuigingen de afgelopen weken.

De locatie Eikenlaan dreigde leeg komen te staan vanwege de aanhoudende lage instroom van gedetineerden.

Dijkhoff is teruggekomen op zijn eerdere voornemen en uitte veel waardering voor de manier waarop de gemeente Alphen aan den Rijn samen met Dienst Justiële Inrichtingen en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en zich hebben ingezet voor de opvang van de vluchtelingen.