Het aantal klanten van de Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken is het afgelopen jaar met 25 procent gestegen. Dat maakt de voedselbank bekend in het jaarverslag over 2015.

Het afgelopen jaar steeg het aantal huishoudens dat gebruik maakt van de voedselbank van 196 naar 246. Dit betreft in totaal 646 personen, waarvan 40 procent jonger is dan 18 jaar.

De voedselbank noemt als een van de redenen voor de toename in klanten het grote aantal aanvragen van statushouders (asielzoekers die een verblijfstatus hebben gekregen).

De voedselbank heeft hen tijdelijk geholpen nadat zij in financiële problemen raakten door het te laat toekennen van toeslagen waar zij recht op hebben.

Doordat steeds meer mensen langdurig werkloos zijn en daardoor in de financiële problemen raken, verwacht de voedselbank dat ook in 2016 het aantal klanten zal stijgen.