Alphense Boys heeft drie nieuwe ereleden gehuldigd. Jaap Goedhart (69), Jan Verwoerd (62) en Percy Douglas (69) ontvingen zondag 3 april jl. in het bijzijn van familie en vrienden uit handen van voorzitter Bob Valkenburg de bijbehorende versierselen: het speldje, de oorkonde en bloemen.

Ook de andere ereleden van Alphense Boys waren hierbij aanwezig. De nieuwe ereleden sneden gezamenlijk een grote taart aan en werden onder andere gefeliciteerd door een de trainers en een delegatie van de spelers van Alphense Boys 1.

Kenmerk van alle drie de nieuwe ereleden is dat zij hun voetballeven lang een grote trouw en loyaliteit jegens Alphense Boys aan de dag hebben gelegd en zich op uiteenlopende manieren bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de club. En dat gebeurt tot op de dag van vandaag.

Jaap Goedhart is altijd op en top een jeugdman van Alphense Boys geweest, van wie de oude garde zich vooral herinnert dat hij in de jaren zestig en zeventig steevast op huisbezoek ging om nieuwe jeugdleden in te schrijven.

Goedhart was in die jaren jarenlang lid van de jeugdcommissie en volgt de vereniging nog altijd op de voet. Hij is ook nu nog elk weekend op de velden te vinden; tussendoor verleent hij hand- en spandiensten voor de jeugdopleiding. Het jaarlijkse Sportweekend heeft al meer dan vijftig jaar een bijzondere plek in het hart van Goethart.

Aanvoerder

Jan Verwoerd heeft een lange en indrukwekkende staat van dienst binnen de vereniging, om te beginnen als (selectie)voetballer, die in de jaren zeventig en tachtig op het middenveld van Boys 1, ook als aanvoerder, mede bijdroeg aan de opmars van Alphense Boys vanuit de Leidse bond naar de top van het Nederlandse amateurvoetbal.

Ook buiten de lijnen is Verwoerd altijd bijzonder actief geweest, als bestuurslid voor de recreatieve senioren bijvoorbeeld en redacteur van het clubblad. Ook Verwoerd is nog elke week bezig voor de Boys, onder andere als 'man van dienst' op zaterdagmiddag in de commissiekamer en als lid van de Raad van Advies.

Medische stad

Percy Douglas is eveneens al decennialang zeer betrokken bij het wel en wee van de vereniging en al die tijd een van 'de gezichten' van Alphense Boys , waar hij als lid van de medische staf dag en nacht voor klaar staat. Hij is altijd een stabiele, relativerende factor in het doorgaans opportunistische en door de waan van de dag gedreven wereld van het (top)amateurvoetbal.

Ook voor Douglas geldt met name zijn levenslange betrokkenheid bij en loyaliteit aan Alphense Boys als belangrijkste reden voor het toekennen van het erelidmaatschap. Alphense Boys heeft nu acht ereleden. De anderen zijn Jan van der Sandt, Kees de Rijk, Kees Jansma, Nico van Holstein en het oudste lid Ben Haverkamp.