Nadat Studio Alphen in oktober vorig jaar opnieuw noodkrediet van 35.000 Euro had gekregen, staat het water nu weer aan de lippen. 

In een brief aan de gemeenteraad en het college vraagt het bestuur om verdubbeling van de reguliere subsidie van 60.000 Euro naar 120.000 Euro. Daarnaast vraagt Studio Alphen om aanvullende afnamegaranties voor 5 jaar van de gemeente waarna een Amsterdams bereid is te investeren in de Alphense lokale omroep.

De reklame- en advertentieinkomsten van Studio Alphen zijn sinds het laatste noodkrediet niet of nauwelijks gegroeid, waarmee de maandelijkse tekorten steeds verder oplopen. Daardoor is het ook nog eens onmogelijk om aan de aflossingsverplichting te voldoen, die inging op 1 april j.l. In totaal heeft de organisatie een schuld van ruim 115.000 Euro bij de gemeente. Deze schuld is het saldo van eerdere noodkredieten, waar nog niet op afgelost is.

Studio Alphen heeft de gemeenteraad en het college uitgenodigd voor een bezoek aan een succesvolle streekomroep. Overigens zijn de meningen verdeeld of dit de juiste strategie is. Uitgerekend in Alphen wordt op 21 april in het Archeon door de NNP (Nederlandse Nieuwsblad Pers) een landelijke conferentie gehouden over dit onderwerp.

In de bijbehorende brochure stipt René van Zanten, directeur Stimuleringsfonds voor de Journalistiek de algemeen heersende problematiek aan.

"Uitgevers van lokale nieuwsmedia zullen vooral anders naar hun strategie moeten kijken. Ze denken dat ze hun best doen, ze zullen aan het bezuinigen zijn, maar er zijn ook andere manieren om mensen aan te spreken. Lokale media hebben goud in handen. Zij hebben met hun kennis en ervaring over hun gebied en opgebouwde relaties een voorsprong. Maar ze moeten die wel gebruiken en niet stug blijven vasthouden aan hun bestaande businessmodel. Niet gaan concurreren met regionale en provinciale media, maar samenwerken en weten waar hun kracht zit".