Zo'n 20 belangstellenden bezochten dinsdagavond 29 maart de informatieavond over de herstelwerkzaamheden van de Koningin Julianabrug. 

Burgemeester Liesbeth Spies trapte de avond af: "Ik vind de aankomende hijswerkzaamheden best spannend, u deelt dat gevoel vast met mij. Daarom is het goed dat u bent gekomen."

Wethouder Tseard Hoekstra gaf een toelichting op de hijswerkzaamheden. "Omdat de uitslag van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid er nog niet is laten we niets aan het toeval over. De kranen staan op het land en niet op pontons zoals de vorige keer. Het hijsgewicht is gehalveerd. En we hebben de TU gevraagd om een second opinion op de hijsplannen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat," aldus wethouder Hoekstra.

Direct omwonenden maakten zich vooral zorgen over het ramptoerisme. De gemeente plaatst hekken om overlast te voorkomen. Gemeentelijke toezichthouders en wijkagenten zijn aanwezig en kunnen handhavend optreden.