Langdurige werklozen helpen op stembureaus tijdens referendum

Woensdag 6 april 2016 vindt het referendum plaats over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Op elk stembureau in Alphen zal woensdag iemand worden toegevoegd die langdurig in een uitkeringssituatie zit. 

Dit als proef om hen werkervaring op te laten doen.

Een associatieovereenkomst is een politiek akkoord, een verdrag, tussen 2 of meer landen die de banden willen aanhalen. Landen spreken erin af politiek en economisch meer te gaan samenwerken.

De referendumvraag zal luiden: "Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?

Tip de redactie