'Winkeliers moeten beter samenwerken'

Wethouder Gerard van As probeert om alsnog een Business Investerings Zone (BIZ) in het Alphense Stadshart van de grond te trekken. 

"Een samenwerkingsverband als BIZ is hard nodig om het centrumgebied weer aantrekkelijk te maken." Maandag 21 maart is in het gemeentehuis een voorlichtingsbijeenkomst voor ondernemers in het Stadshart.

Positief

Om nu vooral te zorgen dat ook de meeste, zo niet alle, winkeliers zich bij de BIZ aansluiten is de laatste maanden veel geïnvesteerd in voorlichting. Er zijn gesprekken geweest met winkeliersverenigingen en er zijn veel bedrijven bezocht om uit te leggen wat een BIZ is.


De winkeliersvereniging van De Aarhof is nu bijvoorbeeld positief, terwijl dat voorheen niet zo was. "Sterker nog", meldt Van As. "De eigenaren hebben zich aangesloten bij de vastgoedondernemers die wel een BIZ hebben." Ook het Rijnplein heeft gemeld zich aan te gaan sluiten.


"De tijd van 'ieder voor zich en God voor ons allen' is nu wel voorbij. We moeten als gemeente ons steentje bijdragen. Maar we mogen ook van onze winkeliers verwachten dat zij er alles aan doen om ons Stadshart aantrekkelijk te maken."

21 maart voorlichting

Op maandag 21 maart is in het gemeentehuis een voorlichtingsbijeenkomst voor alle ondernemers in het Stadshart. Vanaf 18.00 uur kunnen zij binnenlopen. Er is voorzien in catering en er zijn informatiestandjes. Burgemeester Liesbeth Spies zal een toespraak houden en er is een motiverende gastspreker. Ook zijn er verschillende presentaties om echt goed duidelijk te maken wat de meerwaarde van een BIZ is.

"Er zijn al 70 aanmeldingen binnen", zegt Van As. "Ik hoop dat er nog veel meer winkeliers komen. Het is heel belangrijk voor Alphen dat het centrumgebied zo aantrekkelijk mogelijk wordt."

Wat is BIZ?

Het mooie van een BIZ is dat van alle ondernemers in het gebied een verplichte bijdrage wordt geïnd. Dat doet de gemeente. Deze bijdrage gaat vervolgens in zijn geheel naar de VOC. Daar worden door de ondernemers zelf de besluiten genomen over waar het geld aan wordt besteed. Concrete voorbeelden zijn de feestverlichting en de Sinterklaasintocht. Maar er wordt voor een nieuwe BIZ ook gedacht aan gratis wifi voor het winkelend publiek en nog meer sfeervolle activiteiten.

De BIZ heeft een aantal jaren bestaan onder leiding van VOC, het overkoepelende orgaan van alle winkeliers in het Stadshart. Hierbij zijn de verschillende 'oude' winkeliersverenigingen aangesloten. Ondanks inspanningen van de centrummanager, wiens dienstverband onlangs is beëindigd, is het niet gelukt om opnieuw een BIZ voor de ondernemers op te zetten. De vastgoedeigenaren in het centrumgebied hebben zich overigens wel verenigd.

Omdat het minimaal vereiste aantal stemmen vorige keer niet is uitgebracht, mag er opnieuw worden gestemd. Er is veel voorlichting gegeven en er zijn al veel vooroordelen weggehaald. Van de 202 ondernemers moeten er 101 hun stem uitbrengen. Als twee derde voor is, dan komt er alsnog een BIZ in het centrumgebied.

De gemeente Alphen aan den Rijn investeert ondertussen vele miljoenen in het Stadshart. Op dit moment gaat veel geld naar de omgeving Thorbeckeplein. Straks is de omgeving Aarplein aan de beurt. Maar er zijn ook opknapbeurten voor de Openbare Ruimte in het hele centrum aan de Lage Zijde voorzien.

Tip de redactie