Inwoners Alphen mogen meedenken over jeugdhulp

De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem nodigen inwoners uit mee te denken over Jeugdhulp. 

Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem bereiden zich voor op een inkooptraject om de juiste aanbieder van de jeugdhulp te contracteren. Dit contract gaat in op 1 januari 2017.

De gemeenten vinden het belangrijk om bij dit inkoopproces de inzichten van cliënten mee te nemen. Daarom organiseren zij op dinsdag 22 maart - van 19.30 tot 21.00 uur - een bijeenkomst voor alle inwoners die met jeugdhulp te maken heeft. Het vindt plaats in het stadhuis van Alphen aan den Rijn. De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. In 2015 en 2016 zijn al veranderingen doorgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de introductie van de Jeugd- en Gezinsteams.Op 1 januari 2017 wordt een nieuwe belangrijke stap gezet om de jeugdhulp te verbeteren. Vanaf die datum sluiten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem een nieuw contract af met aanbieders van jeugdhulp.

Inmiddels zijn beide gemeenten begonnen met de voorbereidingen op dit inkoopproces. Onderdeel hiervan is dat zij in gesprek gaan met de inwoners die te maken hebben met de jeugdhulp. Ouders, opvoeders en jongeren bijvoorbeeld. De gemeente vraagt hen in de bijeenkomst van 22 maart mee te denken over hoe de gemeenten de jeugdhulp het beste vorm kunnen geven. Zij hoort graag wat er goed gaat, waar men tegenaan loopt en met welke vragen men zit. Deze inzichten kunnen de gemeenten dan meenemen in de afspraken die ze hierover maken met de aanbieders van jeugdhulp.

Tip de redactie