Brugbedieningscentrum Steekterpoort open voor publiek

Het brugbedieningscentrum Steekterpoort in Alphen aan den Rijn opent op 1 en 2 april 2016 de deuren voor publiek. 

Men krijgt deze dagen een rondleiding en ziet hoe bruggen in de regio vanuit dit centrum worden bediend.

Steekterpoort is een modern bedieningscentrum dat zorgt voor een veilige en betrouwbare begeleiding van de beroeps- en recreatievaart. Het uitgangspunt bij het ontwerp van het bedieningscentrum is dat hinder voor zowel het wegverkeer (open bruggen) als scheepvaartverkeer (gesloten bruggen) zoveel mogelijk wordt beperkt door een efficiëntere bediening.

Rondleidingen

De rondleidingen van circa een half zijn van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich voor 25 maart per e-mail aanmelden.

Tip de redactie