Donderdag 10 maart werd het onderzoeksrapport over de financiële problemen bij de SWA openbaar. Dat rapport bevat stevige kritiek op de bestuurlijke gang van zaken in de afgelopen periode. 

Wethouder Stegeman heeft als portefeuillehouder op basis van de bevindingen in het rapport besloten zijn politieke verantwoordelijkheid te nemen en af te treden.

De D66-fractie heeft veel respect voor dit moeilijke en moedige besluit en is hem dankbaar voor zijn inzet voor Alphen aan den Rijn in de afgelopen twee jaar.

Oplossing

De fractie zal zich maximaal inzetten om te zorgen dat de problemen rondom de SWA worden opgelost; de medewerkers van de SWA verkeren al lange tijd in onzekerheid en zij verdienen op de kortst mogelijke termijn duidelijkheid.

De D66-fractie zal zich op korte termijn beraden op een nieuwe invulling van de vrijgevallen wethouderspositie in het college.