Wethouder Stegeman legt functie per direct neer

Wethouder Willem-Jan Stegeman (D66) heeft besloten om zijn functie als wethouder neer te leggen. 

Stegeman verklaart zelf: "Eind december ontstond onduidelijkheid over de financiële situatie bij de SWA en in het verlengde daarvan de sturing op de SWA (Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn). Daarom heeft het college de opdracht gegeven naar beide punten onderzoek te doen. Vandaag (10 maart 2016) zijn de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd. Op beide punten heeft het onderzoeksbureau problemen en onduidelijkheden vastgesteld. Dat zijn ernstige constateringen."

"Ik ben als verantwoordelijk wethouder naar aanleiding van dit rapport tot de slotsom gekomen dat deze ernstige constateringen niet zonder politieke gevolgen kunnen blijven. Ik heb dan ook besloten met onmiddellijke ingang als wethouder af te treden. Ik dank de raadsleden en de leden van het college voor hun samenwerking in de afgelopen jaren."

Conclusies

Belangrijke conclusies van het onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix zijn:

  • er is onduidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • de gemeente heeft te weinig geluisterd naar de deskundigen van de SWA
  • bezuinigingen, door ondermeer productiefaciliteiten af te bouwen brachten juist extra kosten
  • de huisvestingskosten zijn veel te hoog
  • er zijn geen duidelijke keuzes gemaakt over de richting waarin de SWA zich moest ontwikkelen
  • de financiële rapportage voldoet niet voor een zo complexe organisatie als de SWA
Tip de redactie