Het College van Alphen aan den Rijn heeft op verzoek van de detail- en horecaondernemingen binnen het centrum via een verkeersbesluit besloten om de laad- en lostijden in het centrum te verruimen voor het bevoorraden van de winkels.

Bij het aanpassen van de laad- en lostijden is er volgens het College extra rekening met de veiligheid van het winkelend publiek gehouden. Ook wordt de overlast voor de belanghebbende bewoners zo veel mogelijk beperkt.

De winkeliers mogen nu van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 12.00 uur en van 18.00 uur tot 19.00 uur en op zaterdag van 7.00 uur tot 9.00 uur laden en lossen.

De verkeersbesluiten liggen 6 weken ter inzage in het gemeentehuis en zijn bekend gemaakt via www.officielebekendmakingen.nl. Men kan binnen zes weken na de publicatie bezwaar maken tegen de plannen.