Alphen aan den Rijn scoort goed op het gebied van veiligheid, ten opzichte van andere gemeenten. Dat blijkt uit de cijfers van de Veiligheidsmonitor 2015. Op het gebied van overlast, onveiligheidsgevoelens en het aantal mensen dat slachtoffer is van een delict doet de gemeente het beter dan het gemiddelde.

Burgemeester Liesbeth Spies is tevreden over dit resultaat. "Wij gebruiken de uitkomsten van dit jaarlijks terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van ons veiligheidsbeleid. Wij gaan bekijken hoe we onze inzet op het gebied van leefbaarheid en veiligheid kunnen verbeteren. Ons streven is op alle onderdelen beter te scoren dan het gemiddelde van alle 70.000+ gemeenten."

De Veiligheidsmonitor (VM) is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De VM wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten en politie.

Enquête

In Alphen aan den Rijn is in augustus 2015 een enquête gehouden onder 5.000 inwoners. De landelijke rapportage met de belangrijkste uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2015 zijn nu bekend gemaakt door het CBS. Daarin is een vergelijking gemaakt van de uitkomsten van alle 50 gemeenten met meer dan 70.000 inwoners.

Eind maart zijn de volledige uitkomsten gereed en kunnen er op wijkniveau conclusies worden getrokken voor de gemeente Alphen aan den Rijn.