Het bestuur van de provincie Zuid-Holland heeft jagers ontheffing gegeven voor zowel zwanenjacht als nachtelijke vossenjacht. 

In navolging van de Faunabescherming en dierenarts Saskia de Rooy stelt GroenLinks Alphen aan den Rijn dat het jagen op beide diersoorten niet alleen onnodig is - aangezien er weinig tot geen bewezen schade is door de dieren- maar bovendien op wrede wijze gebeurt.

"De nachtelijke vossenjacht zorgt voor verstoring en verwondingen voor alle aanwezige dieren en lijden geschoten zwanen geruime tijd pijn voor ze worden gedood", laat GroenLinks weten.

GroenLinks vraagt daarom aan het college of ontheffingshouders ook op het grondgebied van de gemeente Alphen aan den Rijn jagen, en of het jagen op de dieren zonder aangetoonde noodzaak toegestaan is op dit terrein.

Ook wijst GroenLinks op de gemeentelijke nota dierenwelzijn, en vraagt het college hoe de wrede jacht zich tot deze nota verhoudt. Tot slot verzoekt GroenLinks het college om met de Provincie in gesprek te gaan over afstemming, nut en noodzaak van dit soort ontheffingen.