De omleidingsroute bij het Thorbeckeplein in Alphen aan den Rijn wordt vanaf de eerste week van maart aangepast. 

Dit is nodig vanwege onder andere de sloopwerkzaamheden van het bouwblok Rijnzijde-Noord, de brug over de Aar die op korte termijn wordt gesloopt en de start van bouwwerkzaamheden in de Triangel.

Er worden verschillende loop- en fietsroutes gemaakt om het gebied rond het Thorbeckeplein zo goed mogelijk te kunnen bereiken. Ook zullen er op de kop van de Van Mandersloostraat en bij de uitgang van de Aarhof lichtkranten komen met de actuele omleidingsroutes. Er komen omleidingsborden en zal er duidelijke belijning op de straat worden gemaakt om de looproutes aan te duiden.

Om het omlopen zo veel mogelijk te beperken wordt er voor voetgangers een route via de Groen van Prinsterenstraat en De Vest gemaakt. Hierbij is er speciale aandacht voor de kruising met de Thorbeckestraat, omdat deze ook gebruikt wordt door het bouwverkeer. De Groen van Prinsterenstraat blijft voor de bewoners ook met de auto bereikbaar. Voor fietsers geldt dat deze gebruik kunnen maken van de huidige route via de Ortholaanstraat.