Bewoners van de Hooftstraat in Alphen aan den Rijn lopen momenteel tegen het feit aan dat ze, bij het herbouwen van hun huis na het brugongeluk, archeologisch onderzoek moeten laten doen naar de grond waar hun huis op staat.

De gemeente wil de kosten van het onderzoek van de bewoners overnemen.

Normaal gesproken zouden de kosten voor archeologisch onderzoek op de schouders van de aanvrager van de bouwvergunning komen. De gemeente Alphen is van mening dat dit een onredelijke gang van zaken is en schiet daarom de kosten voor de onderzoeken voor. De bewoners kunnen vervolgens de kosten weer claimen bij hun verzekeraars.

In het bestemmingsplan van het gebied langs de Oude Rijn is vastgelegd dat er archeologisch onderzoek moet worden gedaan, vanwege de grote archeologische waarde van dit gebied.