Op 9 februari 2016 is het onderzoek gestart naar het verkeersgedrag in de Alphense Julianastraat met camera-observatie. De cameras maken een week lang (tot 16 februari), 24 uur per dag opnamen van het verkeersgedrag in de straat.

Met de verzamelde beelden wordt in beeld gebracht hoe het gedrag van voetgangers, fietsers en bevoorradend verkeer precies is en waar mogelijk conflicten optreden.

De locaties waarvan opnamen worden gemaakt zijn samen met de klankbordgroep van belanghebbenden in de straat bepaald. Met de analyse van de beelden kan gericht naar oplossingen worden gezocht om de straat voor alle verkeersdeelnemers een veiligere en prettigere omgeving te maken.

De ondernemers in de Julianastraat hebben bij de gemeente aan de bel getrokken over het functioneren van de winkelstraat. Ondernemers en gemeente zullen gezamenlijk de resultaten van het onderzoek analyseren. Welke oplossingen en maatregelen precies worden genomen zal na het onderzoek worden bepaald.