Met het Investeringsprogramma Groene Hart, naar een iconenaanpak willen 17 gemeenten het merk Groene Hart in Nederland beter op de kaart zetten.

Zij willen zo meer recreanten verleiden om hun vrije tijd door de brengen in de mooie plekken die het Groene Hart rijk is.

Wethouder Kees van Velzen van Alphen aan den Rijn is enthousiast dat alle gemeenten nu voor het eerst gezamenlijk het investeringsprogramma hebben opgesteld. "Gemeenten zien in dat wij alleen gezamenlijk verder kunnen komen om het Groene Hart op de kaart te zetten", aldus de wethouder.

"Het investeringsprogramma is opgebouwd vanuit inspirerende verhaallijnen, gebaseerd op water, natuur en cultuur(historie) en recreatiebeleving. De rode draad in het programma is de focus op (recreatie)iconen, de attracties in het gebied die grote bezoekersaantallen naar het Groene Hart trekken, waardoor de recreatieve economie in de Groene Hart-gemeenten een positieve impuls krijgt."

In mei 2015 heeft de Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen opdracht gegeven aan Bloc B.V. om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een door ondernemers gedragen investeringsprogramma voor het Groene Hart. In december 2015 heeft dit bureau haar opdracht afgerond en gerapporteerd.