Koning Willem-Alexander stuurt een open brief waarin melding wordt gemaakt over hoe LHBT-asielzoekers stelselmatig worden gediscrimineerd, door aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

De brief werd op 20 januari geschreven door LGBT Asylum Support namens een groep asielzoekers die in de noodopvang in Alphen aan den Rijn zit. 

"Zoals u zelf in uw brief aangeeft, mag er in Nederland niet gediscrimineerd worden. Artikel 1 van de Grondwet bepaalt dan ook dat 'Allen die zich in Nederland bevinden dienen in gelijke gevallen gelijk behandeld te worden. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.' Als hieraan in de praktijk iets schort of lijkt te schorten, biedt ons rechtssysteem de waarborgen om te corrigeren."

In een antwoord staat geschreven dat de koning de brief zal overdragen aan de staatssecretaris, die als bewindspersoon verantwoordelijk is voor de situatie in de noodopvang.

Stichting LGBT asylum support wacht een reactie af van de staatsecretaris die middels kamervragen door verschillende politici sinds 11 december 2015 de aanvang van de hongerstaking door tien LHBT asielzoekers in de noodvang in Alphen aan de Rijn van deze situatie op de hoogte is gebracht.

Daarnaast heeft de stichting vanaf begin januari dit jaar meerdere aangiftes van geweld naar LHBT asielzoekers bij diverse kamerleden onder de aandacht gebracht. Ook daar zijn kamervragen over gesteld zijn over hoe veilig de situatie voor de kwetsbare groep van LHBT asielzoekers in tal van AZC's en opvanglocaties daadwerkelijk is.