Gemeente biedt inzage in omgevingsplan Rijnhaven

Het Rijnhavengebied in Alphen aan den Rijn moet weer een aantrekkelijk en goed functionerend deel van de stad worden. De haven wordt nu nauwelijks meer gebruikt.

De ambitie is om de Rijnhaven Oost, een gebied van 25 hectare, te ontwikkelen tot een woon-, werk- en recreatiegebied.

Om de verandering mogelijk te maken, heeft de gemeente de afgelopen periode genvesteerd in het wegnemen van belemmerende factoren, bijvoorbeeld het uitkopen of verplaatsen van bedrijven met milieucontouren.

Kansen

Er is gesproken met genteresseerde partijen over de kansen die zij zien, hun beeld van de toekomst en de mogelijke verandering. De volgende, belangrijke stap is dat het nieuwe ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet, die waarschijnlijk in 2018 in werk treedt, heet een bestemmingsplan voortaan een omgevingsplan.

Ontwikkelplannen

Het omgevingsplan maakt de verandering van het gebied mogelijk. In plaats van dichtgetimmerde ontwikkelplannen die binnen de grenzen van het plan vallen, kunnen huidige gebruikers en eigenaren, in afstemming met de gemeente, op zoek naar ontwikkelplannen die aansluiten bij de transformatie van het gebied.

Lees meer over:
Tip de redactie