Overleg over veiligheid en doorstroming hefbruggen

De provincie Zuid-Holland overlegt eind januari met betrokken gemeenten, vertegenwoordigers van de binnenvaart, de recreatievaart en ondernemers uit Waddinxveen, Boskoop en Alphen aan den Rijn over de veiligheid en doorstroming van de Gouwe.

Aanleiding voor dit overleg zijn enkele aanvaringen en aanrijdingen die zich hebben voorgedaan bij de hefbruggen.Om incidenten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen heeft de provincie Zuid-Holland laten onderzoeken of er naast betere handhaving van bestaande regelgeving extra maatregelen mogelijk zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat er diverse opties denkbaar zijn waarover recent ook berichten in verschillende media zijn verschenen. De provincie benadrukt dat pas na overleg met gemeenten, ondernemers en vaarweggebruikers zal worden besloten welke maatregelen worden genomen en of de hefbruggen weer volledig op afstand worden bediend.

 "Veiligheid en doorstroming van het verkeer zijn beide belangrijk, maar kunnen ook met elkaar conflicteren", zegt gedeputeerde Rik Janssen (Vervoer Over Water). "Samen met direct betrokkenen kunnen we een goede balans aanbrengen in de belangen van het verkeer over water en weg."

Incident

Ook Gedeputeerde Floor Vermeulen (Verkeer en Vervoer) onderstreept het belang van het vaarwegoverleg: "In de afwikkeling van het incident met de hefbrug in Waddinxveen heb ik gemerkt hoe betrokken de diverse partijen zijn bij de hefbruggen en de Gouwe. Met het vaarwegoverleg zorgen we dat belangrijke kwesties rondom deze drukke vaarweg aan bod kunnen komen, zoals de bediening van de hefbruggen."

In november informeerden provincie en gemeenten per brief de gemeenteraden en Provinciale Staten over het voornemen om eerst te overleggen alvorens nieuwe maatregelen worden genomen. De provincie houdt aan deze afspraken vast.

Lees meer over:
Tip de redactie