De gemeente Alphen aan den Rijn zegt per 1 januari 2017 de huur op voor snackbar De Haven. De snackbar moet uiterlijk op die datum vertrokken zijn uit het Rijnhavengebied.

Na 25 jaar komt er een einde aan de snackbar van Jan de Ridder op de vrachtwagenparkeerstrook. In 2015 werd een motie voor het behouden van de snackbar op de huidige locatie nog door het college afgewezen.

Wethouder Tseard Hoekstra heeft beloofd dat de gemeente zal helpen met het zoeken van een nieuwe locatie voor de snackbar.

De Rijnhaven gaat een andere invulling krijgen. Er wordt door de initiatiefnemers over een jachthaven, een werf en horeca gesproken.