De christelijke Rehobothschool in Alphen aan den Rijn komt onder intensief toezicht van de Onderwijsinspectie te staan. De inspectie noemt de de school zeer zwak.

Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat de Rehobothschool ernstige tekortkomingen vertoont. De school scoort op veel onderdelen een onvoldoende. Zo geven leraren geen duidelijke uitleg, wordt er niet goed naar de kwaliteit van het onderwijs gekeken en voelt een groot deel van de kinderen zich onveilig op de school.

Het bestuur van de school herkent zich in de bevindingen van de inspectie en is ook van mening dat er maatregelen moeten worden genomen. Alleen door de juiste maatregelen te nemen kan de school van het negatieve stempel af komen, zo merkt ook de school op.