LEEUWARDEN - De Hells Angels in Harlingen worden niet verboden en ontbonden. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden dinsdag besloten.

Het Openbaar Ministerie (OM) had de rechtbank hier begin januari om gevraagd. Justitie wil proberen om alle Nederlandse afdelingen van de Hells Angels met dwang te laten opheffen. Ze vindt dat de motorclub niet in de Nederlandse samenleving thuishoort, omdat de organisatie zich op grote schaal zou bezighouden met criminele activiteiten.

Volgens de rechtbank is het OM er niet in geslaagd aan te tonen dat de Friese Hells Angels een zodanige inbreuk maken op de openbare orde dat dit "ultieme middel" - een verbod - gerechtvaardigd is. Ook vindt de rechtbank dat eventueel misdadig gedrag van Hells Angels elders in Nederland of daarbuiten niet zonder meer op de club in Harlingen kan worden afgewenteld.

Hoger beroep

Het OM blijft erbij dat de Hells Angels niet in de Nederlandse maatschappij passen. Daarom gaat het in hoger beroep tegen het besluit van de rechtbank. Dat zei persofficier van justitie Digna van Boetzelaer van het landelijk parket van het OM dinsdag. De samenleving heeft last van de motorclub, meent het OM. Het haalt dan ook "alles uit de kast" om tot een verbod te komen en de Hells Angels te bestrijden.

Van Boetzelaer vindt dat het OM alle juridische mogelijkheden hiervoor moet benutten. "Na het hoger beroep zien we wel weer verder." Ook wijst ze er op dat er nog kans is in de procedures die zijn aangespannen om de andere afdelingen van de Hells Angels in Nederland te verbieden en te ontbinden.

Terughoudend

De Tweede Kamer reageerde dinsdag terughoudend. De fracties willen in afwachting van het hoger beroep niet inhoudelijk ingaan op de zaak. VVD-Kamerlid Fred Teeven gaf wel aan dat hij niet verrast is door de uitspraak. "De kans op succes was niet meer dan 50 procent", zei de oud-officier van justitie. "Het was een goede poging van het Openbaar Ministerie", voegde hij eraan toe.

Klein feestje

De beslissing van de rechtbank in Leeuwarden om de afdeling van de Hells Angels in Harlingen niet te verbieden is reden voor "een klein feestje". Dat zei 'Angel' Dirk van der Zee dinsdag vlak na de uitspraak.

De afdeling (chapter) Northcoast van de motorclub vindt echter dat pas groot feest gevierd kan worden als ook de andere Nederlandse chapters mogen blijven bestaan, zei Van der Zee. Hij had wel verwacht dat de uitspraak gunstig zou uitvallen, maar hij vond het toch spannend: "Je weet nooit."

Van der Zee vindt dat het niet de hele club aangerekend kan worden als individuele leden wapens of softdrugs in hun kastje hebben. Dergelijke zaken zijn wel eens gevonden bij politie-invallen in het Harlingse clubhuis. Het eerste dat de noordelijke angels volgens Van der Zee gaan doen is "een potje bier pakken" om de uitspraak te vieren.

Genuanceerd

Advocaat G. Kaaij van de Hells Angels uit Harlingen is blij met de uitspraak van de rechtbank. "De rechters menen terecht dat je de verzoeken om ontbinding genuanceerd per afdeling moet bekijken", zegt hij. "Daarom zie ik ook het hoger beroep met alle vertrouwen tegemoet."

De raadsman meent dat je eventuele strafbare gedragingen van andere afdelingen van de Angels niet op het chapter uit Harlingen mag afwentelen.

Mooie opsteker

"Een mooie opsteker", noemt advocaat Marnix van der Werf de uitspraak. Van der Werf bepleitte op 20 februari het voortbestaan van de Hells Angels in Amsterdam. Volgens hem is er "geen principieel verschil" tussen beide zaken.

Van der Werf ziet de poging van justitie om de Angels langs civielrechtelijke weg verboden te krijgen als een noodsprong van justitie, die de talrijke zwakke elementen in de strafzaak moet maskeren.