AMSTERDAM - De Cito-toets is dit jaar gemiddeld iets beter gemaakt dan vorig jaar. De gemiddelde leerling behaalde dit jaar 535,1 punten. Dat is één tiende hoger dan een jaar eerder, meldt Cito dinsdag. Negen kinderen wisten alle tweehonderd vragen goed te beantwoorden, 45 kinderen maakten slechts één fout.

Bekijk video

Net als vorig jaar scoorden meisjes gemiddeld hoger bij taal en jongens hoger bij rekenen. Bij het onderdeel studievaardigheden is het verschil tussen jongens en meisjes 'zeer gering'. Op alle onderdelen scoorden vroege leerlingen hoger dan de overige scholieren. Meer meisjes dan jongens zijn een vroege leerling.

Adviezen

De schooladviezen die op basis van de toets worden gegeven, zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren, meldt Cito. Ongeveer evenveel leerlingen hebben een advies voor vwo, havo of één van de leerwegen in het vmbo gekregen.

De Cito-toets is door ongeveer 157 duizend leerlingen op meer dan zesduizend scholen gemaakt. Meer dan tweehonderd leerlingen op 53 scholen maken de Digitale Eindtoets. Deze resultaten zijn nog niet bekend, omdat de leerlingen deze toets tot komende vrijdag nog kunnen maken.

Ongeveer 1678 leerlingen doen de Niveautoets, een digitale toets voor leerlingen met een leerachterstand. Ook van deze toets zijn de resultaten nog niet meegenomen, omdat de afname van de toets nog loopt.