AMSTERDAM - Job Cohen zou liever burgemeester van Amsterdam blijven. Dat hij zich na het "dringend beroep" van PvdA-leider Bos toch beschikbaar stelt als kandidaat-premier voor die partij heeft "heel bijzondere redenen", zei hij zondagmiddag tijdens een persconferentie.

"We hebben een politiek zeer turbulent jaar achter de rug. De oorzaak van die turbulentie is niet weg. De overheid functioneert onvoldoende. Er is sprake van verharding in de maatschappij. Er is behoefte aan een stabiele coalitie.'' Om deze redenen heeft Cohen "het dringende beroep van Wouter Bos'' gehonoreerd. "Je moet redenen hebben om 'nee' te zeggen. Die heb ik niet gevonden'', aldus Cohen. Bos heeft hem vrijdag, na de peiling die de nek-aan- nekrace tussen PvdA en CDA bevestigde, gevraagd.

Cohen voegde er aan toe is "niet ongeclausuleerd" beschikbaar. Alle partijen die de coalitie vormen, moeten zijn kandidatuur steunen, zei hij. "Omdat ik niet op de lijst sta van de PvdA moet ik de legitimatie ergens anders vandaan halen.'' Bovendien moet er een goed regeerakkoord zijn.

Cohen noemde het "een goede beslissing'' dat Bos ervoor heeft gekozen om als fractieleider in de Tweede Kamer te blijven. "Het dualisme moet niet alleen met de mond worden beleden. Het parlement moet weer echt debatteren over voorstellen van het kabinet, dat die ook in het land moet verkopen.'' Cohen kwalificeert deze werkwijze als een "stijlbreuk'' met de paarse kabinetten, die niet of nauwelijks afwijkende geluiden van de coalitiefracties in de Tweede Kamer accepteerden.

Kritiek van de VVD en LPF dat hij te "soft'' zou zijn, wierp Cohen verre van zich. "Ik ben niet uitsluitend van de harde lijn, maar schuw harde ingrepen niet.'' Hij wees erop als staatssecretaris van Justitie de architect te zijn geweest van de "strenge'' Vreemdelingenwet, en als burgemeester van Amsterdam aan de wieg te hebben gestaan van het veiligheidsplan van de hoofdstad. Hij zei verder dat enkele weken terug nog geen enkele reden bestond om aan te nemen dat de PvdA de grootste partij zou kunnen worden. Nu het beeld volgens de peilingen is veranderd, is het terecht dat ze openheid geeft over haar premierkandidaat.