DEN HAAG - Het ministerie van Defensie laat onderzoeken of een enquête onder partners van militairen die worden uitgezonden naar Afghanistan wel door de beugel kan.

Staatssecretaris Cees van der Knaap (Defensie) schrijft maandag in antwoord op vragen van GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters dat een onafhankelijk onderzoeker de enquêtevragen toetst aan ethisch-wetenschappelijke criteria.

Liefdesleven

Defensie wil met het onderzoek te weten komen welke invloed de uitzending naar Uruzgan heeft op de relatie en het gezinsleven van de militairen. De vragen gaan onder meer over het liefdesleven en de relatie van de militairen en hun partners.

De resultaten worden gebruikt voor een proefschrift en kunnen te pas komen bij het personeelsbeleid van Defensie.

Trouw

Defensie wil onder meer weten of de partners verwachten trouw te blijven als ze alleen thuis zitten, of ze wel begrepen worden door hun partner en of ze ooit aan scheiden hebben gedacht.

Met behulp van de resultaten van het onderzoek kan als dat nodig mocht zijn de thuiszorg door Defensie worden aangepast.

Herinnering

Van der Knaap schrijft dat inmiddels een procedure in gang is gezet om de anonimiteit van de ondervraagden te garanderen. Peters had daar twijfels over, omdat de vragenlijsten een uniek nummer zouden hebben en partners die niet meededen een herinnering kregen.

De staatssecretaris laat nu weten dat alle mogelijke respondenten voortaan een herinnering in de bus zullen krijgen.

Privacy

Daarmee is de privacy van de militairen en hun partners gegarandeerd, stelt Van der Knaap. Partners hoeven zich niet gedwongen te voelen om mee te werken, het staat hun vrij om vragen over te slaan of de vragenlijst helemaal niet in te vullen.