DEN HAAG - De fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, Han Noten, wil een gesprek met het kabinet over een onderzoek naar de Nederlandse betrokkenheid bij de oorlog in Irak.

Hij heeft geen behoefte aan het zware middel van een parlementair onderzoek, maar wil wel weten hoe gedacht wordt over een extern onderzoek door bijvoorbeeld het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).

Coalitie

De PvdA maakte zich de afgelopen jaren sterk voor een onderzoek naar de Nederlandse besluitvorming rond Irak, maar heeft afgesproken dat de nieuwe coalitie van PvdA, CDA en ChristenUnie daar niet toe overgaat. De coalitiepartijen in de Tweede Kamer zullen ook geen NIOD-onderzoek steunen.

Tand

De PvdA-fractie in de Eerste Kamer is niet gebonden aan die afspraak. Oud-minister Klaas de Vries, die zo goed als zeker in de nieuwe Eerste Kamer komt, pleit voor een onderzoek. PvdA-leider Wouter Bos zei maandag nog dat de fractie in de Eerste Kamer formeel niet gebonden is aan de afspraken in de coalitie, maar moreel wel.

Noten wil de kwestie bespreken bij zijn kennismaking met het nieuwe kabinet, maar is niet van plan de regering hierover in de Eerste Kamer aan de tand te voelen.

Fout

De PvdA-fractievoorzitter zegt over een parlementair onderzoek dat in het regeerakkoord al de conclusie is getrokken dat de besluitvorming rond het steunen van een oorlog in de toekomst anders moet.

"Ik heb geen onderzoek nodig om te concluderen dat het met Irak volstrekt fout is gegaan en dat we het besluit hebben laten afhangen van informatie van de Amerikanen," aldus Noten. Ook heeft hij geen behoefte aan een Barbertje-moet-hangenonderzoek. Wel wil hij van de regering weten waarom die zo angstig is voor een onderzoek.

Doofpot

Klaas de Vries zegt in een reactie dat hij evenals de vertrekkende PvdA-senatoren Erik Jurgens en Ed van Thijn pleit voor een onderzoek en wil verder niet reageren op de uitlatingen van Noten. Fractievoorzitter Noten zegt niet te spreken namens de PvdA-kandidaten voor de Eerste Kamer.

Van Thijn zei maandag in het televisiepogramma Netwerk dat de Eerste Kamer er geen genoegen mee kan nemen dat de zaak in de doofpot wordt gestopt. Hij ziet het liefst dat het kabinet een wetenschappelijk onderzoek laat uitvoeren, net zoals bij Srebrenica is gebeurd. De Eerste Kamer zou hiertoe kunnen aanzetten.

Merkwaardig

SP-fractievoorzitter in de Eerste Kamer en lijsttrekker Tiny Kox noemt de opstelling van Noten merkwaardig. Hij vindt dat de Senaat zelf moet beslissen of er een onderzoek komt. Dat behoort geen onderwerp te zijn van een onderonsje tussen de PvdA-Eerste Kamerfractie en het kabinet.